رزین آلفا

رزین آلفا 
رزین آلفا از خانواده رزین های اپوکسی می باشند، ساختمان شیمیایی این رزین طوری است که آنها را در مقابل مواد شیمیایی مقاوم می کـند. رزین های آلفا چسبندگی بسیار خوبی به طیف وسیعی از مواد دارند. همچنین ابعاد قالب خود را به خوبی حفظ می کنند. این مواد پس از پخت استحکام و مقـــاومت خوبی در مقـــابل سایش از خود نشان می دهند، همچنین از جمله رزینهای نادری هستند که قادرند در حرارتــــهای بالا مقاومت خوبی نشان دهند.
رزینهای آلفا  در کاربردهای مختلفی از قبیل سنگ مصنوعی، پوشش سطح، چسب، روکش دهی، ابزار سازی و کامپوزیتها، استفاده می‌شوند.